ds G.Nederveen

Wanneer:
21 juli 2019 @ 19:00 – 20:00
2019-07-21T19:00:00+02:00
2019-07-21T20:00:00+02:00

ZINGEN VOORZANG LvK PSALM 65 : 1, 2 De stilte zingt U toe, o Here
STIL GEBED

GESPROKEN VOTUM en GROET + AMEN
ZINGEN LvK PSALM 24 : 1, 2, 5 … Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning

GEBED

LEZEN I: Openbaring 1 : 1 – 20 [NBV] Aan de zeven gemeenten
ZINGEN: LvK GEZANG 477 Geest van hierboven, leer ons geloven

LEZEN II: Openbaring 22 : 6 – 21 [NBV] Slot
VERKONDIGING thema: “Hij komt!”

muzikaal intermezzo
ZINGEN: OPWEKKING 60 Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel

DANKGEBED

COLLECTE 1. ZENDING 2. KERK
CREDO Geloofsbelijdenis (gesproken)

ZINGEN OPWEKKING 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
ZEGEN

 ZINGEN LvK GEZANG 257 Halleluja, eeuwig dank en eer