ds G.J. Klapwijk – Zwolle-Berkum

Welkom

Votum en zegengroet

Zingen: Gk164 in canon (Jezus vol liefde)

Gebed

Intro op het thema ‘Als de HERE je roept’
Lezen: Marcus 1:16-20
Zingen: Psalm 40:3,4 (Het is geen offervuur wat U behaagt)
Tekst: Exodus 4:1-17 en 24-31
Zingen: Psalm 34:3,8 (des HEREN Engel schaart)
Verkondiging
Amenlied: Opwekking 689 (Spreek o Heer, door uw heilig woord)

AGB en dan Gk107:1A, 2V, 3M,4A (Ere zij aan God de Vader)

Gebed

Collecte

Slotzang: Gk109:4 (Aanbidt de Vader in het Woord)

Zegen