ds G. Nederveen – NGK Dalfsen

Wanneer:
22 juli 2018 @ 19:00 – 20:00
2018-07-22T19:00:00+02:00
2018-07-22T20:00:00+02:00

Gezamenlijke avonddienst


THEMA: SAMEN MET ALLE HEILIGEN (nav Ef 3:18-19)

Stil gebed – GESPROKEN Votum en Groet + GESPROKEN AMEN
Zingen: NLB Psalm 146 : 1, 3 Zing mijn ziel, voor God, uw HERE

Geloofsbelijdenis (gesproken)
Zingen: GKB Psalm 8b (= ELB 343) Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam

Gebed

Zingen: LB Gezang 326 : 1 Een rijke schat van wijsheid (= NLB 313)

Lezen: [NBV] Efeziërs 3 : 1 – 13 Eén in Christus
Zingen: LB Gezang 326 : 2 God opent hart en oren

Lezen: [NBV] Efeziërs 3 : 14 – 21 (vervolg)
Zingen: LB Gezang 326 : 5 O Gij die wilt ontmoeten

VERKONDIGING SAMEN MET ALLE HEILIGEN (nav Ef 3:18-19)
Zingen: LB Gezang 95 : 1, 2 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

Dankgebed

Collecte
Zingen: LB Gezang 95 : 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt

Zegen