drs. Philip Troost – Zwolle

Welkom
Stil moment

Votum + Groet
Lied NLB 885 Groot is uw trouw o Heer

Gebed

Schriftlezing Gen.3:1-13 +20-21
Lied LB 395:1.2.3.4 O Heer, verberg U niet voor mij.

Preek Gen.3:9
Amenlied 599 Nog voordat je bestond

Wet Kol.3:12-17
Lied NLB 973:1.2.3.4

Gebed

Collecte
Slotlied Ps.122:1.2.3

Zegen