Aanpassingen Liturgisch centrum afgerond

Half oktober zijn een heel aantal vrijwilligers gestart met de sloopwerkzaamheden van het oude liturgische centrum. Daarna is er meteen weer begonnen met de opbouw. Wekelijks konden we de voortgang zien, dat was elke zondagmorgen weer een verrassing. Maar het was voor elke zondag ook een uitdaging, de kerk moest weer schoon en opgeruimd zijn, er moest gezorgd worden dat het geluid het deed en dat de samenzang begeleid kon worden met andere instrumenten dan het orgel. Terugkijkend kunnen we zeggen dat dit heel goed ging, er waren steeds voldoende vrijwilligers om het werk te doen en de kerkgangers toonden begrip dat niet alles zo ging zoals we het gewend zijn. Kerkbeheer wil iedereen daar heel hartelijk voor bedanken. Samenwerkend hebben we dit project tot een goed einde gebracht. Dank aan God dat Hij alle energie en (financiële) mogelijkheden heeft gegeven.

Op vrijdag 18 januari nodigen we alle vrijwilligers die meegeholpen hebben uit voor een gezellige avond in de soos.

Zijn we nu klaar? Nee. Kerkbeheer wil een meerjarenplan maken voor groot onderhoud en noodzakelijke aanpassingen. Daar wil het Kerkbeheer ook u ook graag bij betrekken. Er zijn al meerdere wensen op allerlei punten doorgegeven, van de gebrandschilderde ramen tot vervanging van de toiletten. Het Kerkbeheer nodigt u uit met hen mee te denken, kom gerust met uw ideeën. Niet alles zal kunnen of pas veel later, maar het Kerkbeheer hoopt zo wel een overzicht te krijgen voor de komende jaren. De contactgegevens staan in de kerkelijke jaarboekjes, mailen kan naar secretariaat@gkvdalfsen.nl. Alvast bedankt.

Lees het volledig artikel in het kerkblad- Zuidwester 23
Bekijk het filmpje van de presentatie en lees meer over het podium