Agenda

jul
22
zo
ds J.W. van der Jagt
jul 22 @ 10:45 – 11:45

Votum & groet
Zi: Ps. 92:1.2

Wet
Zi: Ps. 92:3.4.7.8

Gebed

Lezen: Mk 6:30-44
Zi: NLB 313:1.5

Preek: Mk. 6:30-44
Zi: NLB 23c:1.2.3.4.5

Gebed

Collecte
Zi: NLB 103c:1.2.3

Zegen

ds G. Nederveen – NGK Dalfsen
jul 22 @ 19:00 – 20:00

Gezamenlijke avonddienst


THEMA: SAMEN MET ALLE HEILIGEN (nav Ef 3:18-19)

Stil gebed – GESPROKEN Votum en Groet + GESPROKEN AMEN
Zingen: NLB Psalm 146 : 1, 3 Zing mijn ziel, voor God, uw HERE

Geloofsbelijdenis (gesproken)
Zingen: GKB Psalm 8b (= ELB 343) Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam

Gebed

Zingen: LB Gezang 326 : 1 Een rijke schat van wijsheid (= NLB 313)

Lezen: [NBV] Efeziërs 3 : 1 – 13 Eén in Christus
Zingen: LB Gezang 326 : 2 God opent hart en oren

Lezen: [NBV] Efeziërs 3 : 14 – 21 (vervolg)
Zingen: LB Gezang 326 : 5 O Gij die wilt ontmoeten

VERKONDIGING SAMEN MET ALLE HEILIGEN (nav Ef 3:18-19)
Zingen: LB Gezang 95 : 1, 2 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

Dankgebed

Collecte
Zingen: LB Gezang 95 : 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt

Zegen

jul
29
zo
ds J.W. van der Jagt
jul 29 @ 10:45 – 11:45
ds A. Siebenga – NGK Zwolle
jul 29 @ 19:00 – 20:00

Gezamenlijke avonddienst

aug
5
zo
br. J. Ploegman
aug 5 @ 10:45 – 11:45
ds S. de Bruijne – Balkbrug
aug 5 @ 19:00 – 20:00

Gezamenlijke avonddienst

aug
12
zo
Ernst Wiskerke – Kampen
aug 12 @ 10:45 – 11:45
ds S.de Vries – Zwolle
aug 12 @ 19:00 – 20:00

Gezamenlijke avonddienst

ds S.de Vries – Zwolle
aug 12 @ 19:00 – 20:00

Gezamenlijke avonddienst

aug
19
zo
Ernst Wiskerke – Kampen
aug 19 @ 10:45 – 11:45