Discipelschap

Waarom ‘discipelschap’? Waar gaat het over? 

Het gaat in ieder geval niet om een cursus voor ‘gelovigen op niveau’. Verre van dat.
Het gaat erom duidelijk te krijgen hoe je leeft vanuit je geloof, als kind van God en als volgeling van Jezus. “Welke dingen spelen daarbij een rol? Welke keuzes maak je? Welke vrijheid heb je? Hoe ga je om met twijfel?” zijn vragen waar we het over hebben en: “Hoe wordt / blijf je enthousiast?” Of: “Welke taak heeft God voor je?” Deze cursus wil je toerusten om je relatie met God sterker te maken voor het werk in de gemeente en in de samenleving.
 
Veel thema’s die we behandelen zullen je misschien bekend voorkomen van belijdeniscatechisatie. Het belangrijkste verschil is dat de avonden een ander karakter zullen hebben. Maar we willen ons niet beperken tot alleen deze jongeren. Ook als je langer geleden al belijdenis hebt gedaan, ben je welkom. En heb je nog geen belijdenis gedaan maar zoek je verdieping rond het thema discipelschap, dan ben je ook uitgenodigd om aan deze cursus mee te doen! 
 
De cursusavonden zijn steeds een mix van uitleg, gesprek en bezig zijn met een (kleine) persoonlijke opdracht. Ze worden gehouden op 12 donderdagavonden (één keer per 2 of 3 weken), 19:30 uur in de kerk.
 
Voor meer informatie:
Arend Dekker
T. 06-11910922
E-mail: arenddekker@filternet.nl