Catechisatie

Hoofddoel van de catechese is, dat elke catechisant alles aangereikt krijgt wat nodig is om te geloven en uit geloof te leven. Met ‘geloven’ wordt dan bedoeld: alles aanvaarden wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft (vgl. HC antw. 22). Kern daarvan is het aanvaarden van Jezus Christus als Redder.
 
Omdat geloven betekent, dat we God líef hebben, is er in de catechese niet alleen aandacht voor kennis (hoofd), maar ook voor houding en motivatie (hart) en voor een léven uit geloof (handen).
 
De catechisaties worden gegeven door ds. J.W. van der Jagt en Arend Dekker op de maandag- en dinsdagavond in de kerk.
 

Contact: Commissie JONG.